Vítejte v Loving Hut v České republice

Motto:

Všechny bytosti na planetě mohou žít mezi sebou a planetou v míru, lásce a harmonii.

 

Veškeré pokrmy v naší restauraci jsou čistě rostlinného původu (veganské), s láskou připravené a podávané v krásné, přátelské a pokojné atmosféře. Vytváříme bezpečné a vhodné prostředí pro rodiny a zákazníky všeho věku. Všechny prostory v naší restauraci jsou nekuřácké a všechny naše nápoje jsou nealkoholické. Náš personál Vás vždy přijme s přátelským úsměvem.
 
S konceptem šetrným k životnímu prostředí a zdravými, vysoce kvalitními ingrediencemi Vás zveme k ochutnání naší mezinárodní kuchyně, která nám všem umožňuje jíst výborné jídlo, zatímco přispíváme k záchraně planety. Pro všechny naše pokrmy a nápoje používáme tolik produktů bez genetické modifikace, kolik je jen možné. Také se snažíme získávat ingredience od místních výrobců, abychom zákazníkům nabídli ty nejčerstvější, nejzdravější a nejlahodnější pokrmy.
 
Jsme součástí mezinárodního řetězce Loving Hut International Vegan Restaurant & Café jehož iniciátorkou je Nejvyšší Mistryně Ching Hai, humanitární aktivistka, umělkyně, duchovní učitelka, zastánkyně veganského stravování a soucitného způsobu života.
 
Restaurace řetězce Loving Hut se nově otevírají po celém světě a nabízejí všem vznešený způsob veganského stravování, které je v harmonii s přírodou na naší planetě. Loving Hut International je nejrychleji rostoucím řetězcem veganských restaurací na celém světě.
 
Na Vaší návštěvu se těší

Tým Loving Hut

Welcome to Loving Hut in Czech Republic

Motto:

All beings on the planet can live in peace, love and harmony among each other as well as with the planet.

 

All the dishes in our restaurant are purely plant-based (vegan), lovingly prepared, and served in a beautiful, friendly and tranquil atmosphere. We create a safe and suitable environment for families and customers of any age. All the areas in our restaurant are non-smoking, and all our beverages are non-alcoholic. Our staff will always welcome you with a friendly smile.

With environmentally friendly concept and healthy, high quality ingredients, we invite you to share our international cuisine which makes it possible for all of us to eat delicious dishes while we are making a contribution to save our planet. We use as much organic vegetables and non-GMO products as possible for all our dishes and drinks. We are also focusing on purchasing our ingredients from local producers to offer our customers the most natural, healthiest and the most delicious food.

We are part of the international chain Loving Hut International Vegan Restaurant & Café which has been initiated by the Supreme Master Ching Hai, humanitarian activist, artist, spiritual teacher, an advocate of vegan diet and compassionate lifestyle.

Restaurants of the Loving Hut international chain are newly opening throughout the world and offer to all a noble way of vegan diet, which is in harmony with nature on our planet. Loving Hut International is the fastest growing chain of vegan restaurants all over the world.


We look forward to your visit
Loving Hut team